خبرهای ویژه

» آرامش ونشاط » آرامش و نشاط

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ - ۴:۳۷

 کد خبر: 15122
 430 بازدید

آرامش و نشاط


با خودت تکرار کن ‏ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ میﭘﺬﯾﺮﻡ

آرامش و نشاط با خودت تکرار کن ‏ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ میﭘﺬﯾﺮﻡ

با خودت تکرار کن  ‏ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ میﭘﺬﯾﺮﻡ

آرامش و نشاط

با خودت تکرار کن

‏ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ میﭘﺬﯾﺮﻡ


برچسب ها : ,
دسته بندی : آرامش ونشاط , روان شناسی
ارسال دیدگاه