به گزارش تسنیم : پس از انتخاب محمدعلی افشانی برای شهردای تهران زمزمه‌ها برای تغییر در برخی معاونت‌های وی مطرح شد؛‌ در این بین روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز میان‌دار بوده و با انتشار گزارش‌های مختلف مدعی شدند که افشانی برای برخی معاونت‌های خود تحت فشار است.

این روزنامه در گزارشی با عنوان ««نه» شهردار به فشارها برای انتصاب نوشته بود: وقتی لیست های جعلی تغییر مدیران هم پاسخ نداد فاز بعدی فعالیت باج خواهان از شهردار آغاز شد که این بار حوزه مورد نظر تغییر یافت و آنها به سایت اعتماد ملی که افشانی عضوی از آن است هجمه بردند. افشانی در دوران مدیریت خود چه در استانداری فارس و چه در معاونت وزارت کشور سعی کرد از سیاسی کاری پرهیز کند و تعاملات سیاسی را وارد مسئولیت هایی نکند که به او سپرده شده است اما آنانی که تشنه اخذ امتیاز از شهرداری هستند از این موضوع خبر ندارند و سایت های خبری آنان که تا چند روز قبل از هر فرصتی برای مدح گویی و تمجید از شخصیت افشانی بهره می بردند اکنون با هجمه به حزب اعتمادملی سعی در فشار به افشانی دارند که البته این تلاش ها کوچک ترین تاثیری در تصمیمات شهردار تهران ندارد.

حالا محمدعلی افشانی شهردار تهران در گفت‌و‌گو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا برای برخی انتصاب‌ها تحت فشار است یا خیر گفت: اینگونه مسائل تنها در شبکه‌های مجازی مطرح می‌شود و هیچ فشار و یا سفارش خاصی برای انتصاب‌ها در شهرداری تهران نیست.

وی افزود: فشاری برای انتصاب‌ها نبوده و نیست و از طرف هیچ فرد یا گروهی پیشنهاد اجباری برای انتخاب مدیران شهری نیز نبوده است.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا معاون حمل و نقل شما به دلیل انتقادهایی که اخیرا نسبت به مدیریت وی شده است تغییر خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: به صورت کلی می‌گویم که به هرحال هر کسی مسئول می‌شود طبیعی است  تغییراتی در ساختار آن سازمان بوجود بیاورد اما نه به آن اندازه که این روزها در فضای مجازی مطرح می‌شود.

وی همچنین از حضور مدام خود در جلسات هیئت دولت خبر داد و آن را مفید توصیف کرد.