خبرهای ویژه

» روان شناسی » انواع تنبیه برای نوجوانان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ - ۵:۵۷

 کد خبر: 15162
 259 بازدید

انواع تنبیه برای نوجوانان


انواع تنبیه برای نوجوانان از دست دادن امتیازات: در این روش نوجوان به دلیل انجام ندادن کاری که از او خواسته شده است جریمه می شود. به طور مثال، به پسر نوجوانی که دیر به منزل باز می گردد بگویید:” ساعت ۸ در خانه باش، در غیر این صورت برای هر دقیقه ای که دیر […]

☘️از دست دادن امتیازات: در این روش نوجوان به دلیل انجام ندادن کاری که از او خواسته شده است جریمه می شود. به طور مثال، به پسر نوجوانی که دیر به منزل باز می گردد بگویید:" ساعت 8 در خانه باش، در غیر این صورت برای هر دقیقه ای که دیر کنی به همان نسبت فردا شب باید زودتر به خانه بیایی." ☘️جلوگیری از فعالیت های مورد علاقه ی نوجوان(تنبیه تحریمی): در این نوع تنبیه، نوجوان باید سرگرم فعالیتی باشد که مورد علاقه ی اوست تا از طریق توقف آن فعالیت بتوان او را تنبیه کرد. به طور مثال، شما ممکن است پسر نوجوان خود را برای 2 ساعت به تمرین رانندگی ببرید. پس از مدت کوتاهی پسر شما سرعت خود را افزایش می دهد. شما به او می گویید هر بار که سرعت از حد مجاز بالاتر رود 10 دقیقه از مدت تمرین( 2 ساعت) کسر خواهد شد. ☘️محروم کردن: وقتی برای انجام رفتاری جایزه ای تعیین کنیم و نوجوان نتواند به آن عمل کند، از جایزه هم خبری نخواهد بود. این خود نوعی تنبیه محسوب می شود.  از چه تنبیه هایی نباید استفاده کرد؟ ☘️تنبیه لفظی: دادزدن، ایراد گرفتن، غر زدن و گفتن جملاتی که موجب خجالت و احساس گناه در فرزندتان شود تنبیه لفظی محسوب می شوند. این نوع تنبیه در مورد نوجوانان موثر نیست زیرا آن ها عادت می کنند سخنان شما را نشنیده بگیرند، از یک گوش بگیرند و از گوش دیگر بیرون کنند. همچنین، موجب می شود برخی از نوجوانان دچار کینه شده و از والدین خود برنجند.  ☘️تنبیه بدنی: کتک زدن و سایر تنبیهات جسمی در این دسته قرار دارند تا نوجوان را از طریق ترساندن، کنترل کنند.

انواع تنبیه برای نوجوانان

از دست دادن امتیازات:
در این روش نوجوان به دلیل انجام ندادن کاری که از او خواسته شده است جریمه می شود. به طور مثال، به پسر نوجوانی که دیر به منزل باز می گردد بگویید:” ساعت ۸ در خانه باش، در غیر این صورت برای هر دقیقه ای که دیر کنی به همان نسبت فردا شب باید زودتر به خانه بیایی.”

جلوگیری از فعالیت های مورد علاقه ی نوجوان(تنبیه تحریمی):
در این نوع تنبیه، نوجوان باید سرگرم فعالیتی باشد که مورد علاقه ی اوست تا از طریق توقف آن فعالیت بتوان او را تنبیه کرد. به طور مثال، شما ممکن است پسر نوجوان خود را برای ۲ ساعت به تمرین رانندگی ببرید. پس از مدت کوتاهی پسر شما سرعت خود را افزایش می دهد. شما به او می گویید هر بار که سرعت از حد مجاز بالاتر رود ۱۰ دقیقه از مدت تمرین( ۲ ساعت) کسر خواهد شد.

محروم کردن:
وقتی برای انجام رفتاری جایزه ای تعیین کنیم و نوجوان نتواند به آن عمل کند، از جایزه هم خبری نخواهد بود. این خود نوعی تنبیه محسوب می شود.

 از چه تنبیه هایی نباید استفاده کرد؟

تنبیه لفظی:
دادزدن، ایراد گرفتن، غر زدن و گفتن جملاتی که موجب خجالت و احساس گناه در فرزندتان شود تنبیه لفظی محسوب می شوند. این نوع تنبیه در مورد نوجوانان موثر نیست زیرا آن ها عادت می کنند سخنان شما را نشنیده بگیرند، از یک گوش بگیرند و از گوش دیگر بیرون کنند. همچنین، موجب می شود برخی از نوجوانان دچار کینه شده و از والدین خود برنجند.

تنبیه بدنی:
کتک زدن و سایر تنبیهات جسمی در این دسته قرار دارند تا نوجوان را از طریق ترساندن، کنترل کنند.


برچسب ها : , ,
دسته بندی : روان شناسی , کودکان
ارسال دیدگاه